28. Oktobar 2017.
14-18h

RADIONICA: ORGANIZACIJA VREMENA

by Milana Milošević

Želiš više slobodnog vremena i manje stresa?
Želiš da: 
√ efikasnije radiš svoj posao?
√ prestaneš sa odugovlačenjem?
√ pronađeš balans u životu?
Potrebna ti je pokretačka energija?
Preduzmi akciju i napravi promenu.