Srbijo, pomozi Mladim Talentima

mladiTalenti

Kao jedno od značajnih pitanja u javnosti je ulaganje države u Mlade Talente. Sredstva su nedovljna, sistem na postoji, mladi i sposobni ljudi, razočarani, odlaze u inostranstvo.

Država su ljudi

Hajde da pogledamo stvari iz jednog drugog ugla. Razmislite o tome šta je država u stvari ? Država nije neko biće sa sopstvenim mislima, osećanjima i ponašanjem. Država, to su ljudi – vlast (političari), administracija – državni službenici, policija i vojska, javna preduzeća i ljudi koji u njima rade. Koje je vaše lično mišljenje o tim ljudima?

Osim par izuzetaka koji časno rade svoj posao (i koji su za poštovanje), većinu ovih ljudi opisuju negativne osobine: zainteresovanost za sticanje samo lične koristi na bilo koji način, korumpiranost i podmitljivost, nedovoljna kvalifikovanost i stručnost za posao koji bi trebalo da rade, sujeta… Za prihvatanje novih radnika na drzavne poslove na bilo kojoj poziciji, neguje se princip prosečnosti, a ne izuzetnosti i nadarenosti – nikome nije potreban neko ko misli svojom glavom i ko je svoje mesto zaslužio radom. Takva osoba se oseća slobodnom da odlučuje za sebe, da menja svakodnevicu, postavlja pitanja i može zatalasati učmalu sredinu državnog posla – nerad ostalih će se jasno videti. Da li se slažemo po ovom pitanju?

Ko treba kome da pomogne?

Verujem da nisam napisala ništo što već nije poznato, a sada dobar dan, ovo je Srbija. Ključno pitanje za tebe koji ovo čitaš je da li ljudi koji su gore spomenuti imaju ikakav interes da pomognu mladim i uspešnim ljudima u ovoj zemlji? Da li oni uopšte znaju kako bi to mogli da im pomognu? Da im daju perspektivu, posao, nadu, priliku da rade i usavršavaju se? „Država ne ulaže dovoljno u Mlade Talente“ = „Ljudi koji rade u državnoj upravi, adminsitraciji itd ne ulažu dovoljno u Mlade Talente“ – sada je sasvim jasno i zašto.

Pogledajte sebe u ogledalo, vi, Mladi Talenti. Šta mislite o sebi i svojim poznanicima koje smatrate Mladim i Talentovanim? Da li Vama mogu i žele da pomognu ljudi koji rade u državnoj strukturi (ponavljam, osim možda časnih izuzetaka)? Zašto od takvih ljudi bilo šta očekujete vi, Mladi i Talentovani? Sistem u kome su živeli naši roditelji gde je „država trebalo da brine“ prestao je da funkiconiše još pre nego što smo mi rođeni i od tada se raspada, truli. Baš Vi Mladi i Talentovani, baš vi, ste oni koji ne smeju da očekuju ništa, nego da izgrade novo i bolje, smisle, primene i izbore se. Jer ste jedini koji to mogu da urade. Ako idete u inostranstvo da to ne bude „zato što država ne ceni vaš rad i trud“, nego zato što time žele da postignu nešto dobro za sebe i ljude oko sebe. Ako ostajete onda razmišljajte, stvarajte, borite se. Ne očekujte pomoć, ne kukajte, ne žalite se – moćniji ste od toga i možete mnogo, mnogo više. Ne verujete? Ja verujem i znam da nas ima još koji verujemo i radimo. Pokrenite se!

Autor: Milana M.