Reiki obuka za praktičara I,II i III nivoa

Reiki metoda predstavlja kanalisanje Univerzalne životne energije koja se nalazi svuda oko nas.

Kako funkcioniše: Suština Reiki metode leži pre svega u otvaranju energetskog kanala osobe i njegovog povezivanja sa Životnom energijom u cilju slobodnog protoka iste kroz sve nivoe organizma.
Proces otvaranja (tradicionalni naziv – inicijacija) ostvaruje Master-učitelj uz pomoć specijalne tehnike kanalisanja Životne energije. Ako sva druga znanja praktičar može da stekne samostalno kroz edukaciju i praksu, onda proces „otvaranja“ nije moguće izvršiti samostalno. Reiki omogućava osobi da u roku od 20 sekundi do 5 minuta (u zavisnosti od završenog nivoa) aktivira intenzivni protok Životne energije kroz svoj organizam. Istraživanja obavljena na Stenfordu (SAD), zasnovana na merenju energetskog protoka pomoću visokoosetljivih aparata, utvrdila su da energija u telo osobe dolazi, pre svega, kroz teme i spušta se niz kičmeni stub, kroz takozvani energetski kanal koji se sastoji od 7 međusobno povezanih energetskih centara, poznatih kao čakre. Životna energija „uplovljava“ u telo, krećući se u vidu spirale u smeru suprotnom od kazaljke na satu, isto kao što je spirala DNK. Protičući kroz kičmeni stub, energija se širi u organizmu, popunjava svaku ćeliju i izranja kroz minorne čakre na dlanovima i stopalima. Polaganjem ruku na telo, energija se dodatno i fokusirano usmerava u određenu oblast.

Kako izgleda reiki obuka?

Reiki obuka je struktuirana na sledeći način: Na prvom nivou obuke usvajate osnovne terijske osnove reikija, učite reiki položaje i dobijate simbol za konekciju na dvokanalni reiki Fam Rei. Posle obuke radite 20 samoisceljenja u narednih mesec dana. Posle toga ste spremni za drugi i treći nivo reikija. Na drugom nivou dobijate još 4 simbola koja možete, između ostalog koristiti za energetsku zaštitu. Na 3 nivou dobijate još 3 simbola za napredni rad sa reikijem.

U čemu je specifičnost Usui Reiki Fam Rei sistema?

„Mikao Usui je stvorio dva Reiki društva – „Usui Reiki Fam Rei“ u Nepalu 1912. godine i „Usui Reiki Rjoho Gakai“  u Japanu 1922. godine. Posle smrti učitelja Mikao Usuija, ova dva društva su se razvijala potpuno nezavisno i na potpuno drugačiji način. Starije društvo zadržalo je u potpunosti matični sistem Fam Rei u svom izvornom obliku kako je sam Mikao Usui postavio kao matični sistem. Nasuprot tome, mlađe društvo primorano je bilo da usvoji efikasan, ali pojednostavljen sistem, uklanjajući dvokanalni protok energije, sve tajne simbole, mnoge energetske prakse lečenja… “ preuzeto sa sajta http://grandmasterreikiacademy.com

Uslovi prijavljivanja

Obuka za reiki praktičare I,II i III nivoa namenjena je isključivo članovima Udruženja. Može se raditi lično ili preko Skype-a. Kao praktičar Reikija ostvarujete pravo na razmene sa drugim praktičarima Reikija u Udruženju. Za sve informacije možete me kontaktirati na ana@tosamja.rs

Reiki kao i druge tehnike ličnog i duhovnog razvoja ne predstavljaju zamenu za stručnu lekarsku/psihijatrijsku/ psihoterapeutsku pomoć. Ukoliko ste na bilo kojoj vrsti stručnog tretmana vaša je obaveza da se konsultujete sa stručnim licem u vezi svih duhovnih praksi i tehnika ličnog razvoja. Na našim seminarima i treninzima nećete steći stručno lekarsko ili psihoterapeutsko znanje. Udruženje za lični i kreativni razvoj „To sam ja“ odriče se bilo kakve odgovornosti nastale korišćenjem gore navedenih tehnika i metoda u ličnom radu i u radu sa drugima, za vreme seminara/radionica/treninga kao i van njih. Svesni ste da ste sami odgovorni za upotrebu znanja koje za vreme radionica /seminara/ treninga stičete i da Udruženje, njegove članove, zaposlene, instruktore i praktičare nećete smatrati odgovornim za rezultete istih.

Druge tehnike ličnog razvoja možete videti ovde