Ana S. (Theta Healing® praktičar, PEAT procesor, Reiki majstor III nivoa), po struci diplomirani ekonomista. Moja lična vizija je društvo koje je zasnovano na socijalnoj, kulturnoj, ekološkoj i ekonomskoj održivosti. Misija mi je da kroz lični primer i rad sa ljudima dam doprinos svetu u kakvom želim da živim. Kroz grupne i individualne seanse, projekte i programe asistiram u razvoju svesti, povezivanju sa sopstvenom autentičnošću i sopstvenom Dušom, otpuštanju blokada i emocionalnog naboja koji nas ometa na putu našeg razvoja. Verujem da smo svi tu sa sličnim ciljem – da učimo, da rastemo i da se razvijamo i pomažemo drugima da uče, rastu i da se razvijaju i da zajedno učinimo ovu planetu prijatnim mestom za život.

Moj razvojni put možete videti ovde
e-mail: ana@tosamja.rs