Duboki PEAT je terapeutska tehnika i tehnika duhovnog razvoja. Njen osnivač je psiholog Živorad Mihajlović Slavinski a kombinuje znanja moderne psihologije sa istočnjačkom duhovnošću, znanjima iz primenjene kineziologije, meridijanskih i energetskih sistema.

Na čemu se tehnika Duboki PEAT zasniva?

Tehnika Duboki PEAT polazi od verovanja da je Duša u ovom svetu dualnosti izabrala da uči kroz polaritete. Te polaritete možemo zamisliti kao stubove na koje se iskustva kače i koji nam omogućavaju da spoznamo sebe. Oni su u parovima i predstavljaju suprotnosti-tj. dva ekstremna stanja kroz koje Duša kroz suprotna iskustva spoznaje istu životnu lekciju. Polariteti su različiti za svaku Dušu-mada su kod mnogih ljudi slični i ne moraju da predstavljaju bukvalne suprotnosti npr. dobro-loše, ljubav-mržnja… Dešava se da nečiji polariteti budu npr. ljubav-sloboda, ljubav-obaveza, iscrpljenost-sreća, ljubav-krivica… Ovo su životne klackalice i kada dođemo do jednog ekstremnog polariteta npr.ljubav, počinjemo da osećamo njegovu suprotnost npr.krivicu i automatski počinjemo da stvaramo iskustvo drugog polariteta. Pa tako u stanju npr. najveće ljubavi prema partneru počinjemo da osećamo krivicu i nesvesno kreiramo konflikte i situacije da tu krivicu i manifestujemo. Kada dođemo do drugog ekstrema npr.krivice, odjednom u toj krivici počinjemo da osećamo i ljubav i tada se mirimo sa partnerom i prelazimo u stanje ljubavi. I tako se klackamo od jednog do drugog ekstrema stvarajući sebi u životu mnogo konflikata, nestabilnosti i teških situacija. Najdublji par polartiteta se naziva Ličnim kodovima i on nosi veliki broj drugih polariteta na sebi.U seansama Dubokog PEAT-a otkrivamo i integrišemo i Lične Kodove, što nam razrešava glavnu životnu klackalicu a u minutima posle intergracije na kratko ulazimo u stanje Jednosti što je jedno neverovatno i mnogi su ga opisali kao orgazmičko iskustvo. Kada se Lični kodovi kao i obični polariteti intergišu vraćamo se u stanje balansa. To ne znači da integrisana stanja više nećemo osećati već da nećemo imati potrebe da kreiramo situacije koje nas izbacuju iz ravnoteže već ćemo korak po korak doživljavati sve češće celovitost, bez potrebe za odlazak u ekstreme tj.delove iskustva, što će rezultirati mnogo stabilnijim ponašanjem, uravnoteženijim iskustvima i kvalitetnijim životom.

Duboki PEAT

Na čemu se sve tehnikom Duboki PEAT može raditi?

Tehnikom Duboki PEAT se može raditi na svim stanjima i životnim situacijama koje u sebi nose veliku količinu emotivnog naboja. Uz pomoć Dubokog PEAT-a možemo se osloboditi stanja poput anksioznosti, blokada, strahova, fobija, otpora, kompulisvnosti bilo kog tipa, nepoželjnih ponašanja, slabosti, mana, problematičnih i teških odnosa… Duboki PEAT kao i druge tehnike ličnog i duhovnog razvoja ne predstavljaju zamenu za stručnu lekarsku/psihijatrijsku pomoć. Ovo je tehnika kojom je moguće u vrlo kratkom vremenskom perodu očistiti veliku količinu emotivnog naboja-emocija koje nas opterećuju što klijentu već posle prve seanse donosi znatno olakšanje. Ja tretmane Dubokog PEAT-a kombinujem sa tretmanima Theta Healing-a što je u praksi dalo izuzetne rezultate. Kada klijenti dođu sa velikom količinom emotivnog naboja prvo radimo seansu Dubokog PEAT-a da bi se oslobodili naboja a posle uz pomoć Theta Healing-a otkrivamo unutrašnju strukturu verovanja koja uzrokuje problematičnu situaciju i menjamo je.

Kako izgleda seansa dubokog PEAT-a i koliko traje?

Seansa Dubokog PEAT-a kod mene traje između sat i sat i po u zavisnosti od kompleksnosti teme. Na početsku seanse se identifikuje tema na kojoj se radi i za to se uzima konkretna situacija u kojoj se manifestuje neželjeno stanje. Tada definišemo dominantnu emociju koja prati to stanje i započinjemo proces. U sledećoj fazi seanse prati se sadržaj emocija koje se smenjuju kako pristupamo sve dubljim segmentima emotivnog tela (mržnja, bes, tuga, bespomoćnost, krivica…) Kada se dovoljna količina emotivnog naboja oslobodi dolazi do polarizacije to jest do pomicanja u suprotnost. Tada smo došli do faze kada smo spremni da integrišemo polaritete. Zatim dolazimo u fazu integracije kada parove polariteta integrišemo. Zatim se vraćamo na situaciju i ponovo je proživljavamo. Proces se cirkularno nastavlja sve dok se sav emotivni naboj ne oslobodi a i polariteti koji stoje iza njega ne integrišu. Kada uđemo u stanje mira spremni smo za drugu fazu procesa. To je kontrola budućnosti kada proveravamo da li klijent ima strah da će mu se situacija zbog koje je došao ponoviti. Ako misli da hoće, proces ciklično nastavljamo sve dok se i strah od vraćanja problematičnog stanja ili situacije ne ukloni. Kada je i ovo završeno ulazimo u poslednju fazu procesa-Cirkularno procesovanje. Tada ulazimo u uloge svih osoba koje učestvuju u situaciji. Ovo je izuzetno značajan deo procesa jer su ljudi generalno skloni izbegavanju neprijatnih emocija i najjače,najdublje i najneprijatnije emocije “smeštamo” u druge osobe da se sa njima ne bi suočili u sebi. Često se i najdublji polariteti i lični kodovi “kriju” u drugima. Zbog toga se kroz ulogu druge osobe suočavamo sa sadržajima koje sebi inače nikada ne bi priznali. Kada se naboji i iz ove perspektive oslobode a polariteti integrišu, klijent ulazi u stanje mira ili prijatnih osećaja. To je ujedno i kraj seanse. Treba napomenuti da je nekada potrebno više seansi da bi se ceo proces doveo do kraja ukoliko klijent ima dosta emotivnog naboja ili je emotivno zatvoren.

Da li možemo da radimo iako ne živim u Beogradu?

Duboki PEAT je tehnika koja je potpuno nezavisna od prostorne udaljenosti. Zbog toga je seansa podjednako efektivna ako se radi preko Skype-a kao i ako se radi lično. U ovom momentu seanse radim isključivo preko Skype-a. U planu je i mogućnost ličnog rada o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Iskustva klijenata posle Dubokog PEAT-a tretmana možete pročitati ovde

O meni, moju biografiju i o mom razvojnom putu možete pročitati ovde

Sa ostalim tehnikama kojima se bavim možete se upoznati ovde: Reiki, Theta Healing, Relaks masaža

Autor:Ana S.