Igra promene

Igra promene je grupni proces namenjen ličnom razvoju i razrešenju izazova sa kojima se trenutno suočavate. Zasnovana je na društvenoj igri u kojoj 2 do 4 igrača, kroz rad na postavljenim ciljeve sinergijski dolaze  do uvida, spoznaja i novih saznanja o sebi, o temama sa kojima se trenutno suočavaju, što im vrlo jasno pokazuje gde se trenutno nalaze u svom mentalnom, duhovnom i emocionalnom razvoju i koje korake mogu preduzeti da bi svoj život dalje vodili u željenom smeru.

Igra traje od petka do nedelje i podrazumeva tri susreta. U petak, u periodu od 2h grupa se upoznaje, postavljamo ciljeve igre i upoznajemo se sa samom igrom i sturkturom radionice. U subotu u periodu od 4 sata igramo igru, koja započinje spoznajama vezanim za fizički i emocionalni deo iskustva koji transformišemo, gde kroz zadatke i prolaske kroz izazove na tabli društvene igre „ovladavamo“ ovim aspektima iskustva. Kada sakupimo dovoljni broj kartica spoznaja možemo krenuti na sledeći nivo igre. Igra u nedelju takođe traje četiri sata i tada se nivoi produbljuju na mentalni, pa zatim na duhovni nivo. Igra se završava kompletiranjem sva četiri pomenuta nivoa, kada su sve kartice blokada koje smo sakupili tokom igre otpuštene a svi stečeni uvidi integrisani u konkretnu akciju koju ćemo sprovesti radi integracije rezultata igre u svakodnevni život.

Ukupno vreme trajanja igre je 10h raspoređeno u tri dana. Igra se odigrava u prostoru na Novom Beogradu. Ukoliko imate zainteresovanu grupu od 4 igrača moguće je radionicu igranja igre organizovati i u vašem prostoru ili u vašem gradu.

Za prijavu za igru i dodatne informacije možete me kontaktirati na ana@tosamja.rs