Intuitivna rešenja

Intuitivna rešenja predstavljaju grupni proces u kome učesnici kroz igru i zabavu dobijaju uvide i oslobađaju se blokada koje ih sputavaju u ostvarenju željenih ciljeva i manifestacija i prevazilaženju situacija koje ih trenutno u bilo kojoj životnoj oblasti frustriraju ili ometaju. Uz pomoć osobe koja vodi proces, a kroz povezivanje sa unutrašnjem mudrošću dobićete dublje uvide u svoje obrsace ali i u resurse koje je moguće aktivirati da biste usvojili željeno ponašanje i svoje ciljeve sproveli u delo. U procesu se koristi “tabla” za igranje koju dobija svaki učesnik pojedinačno i koju može poneti sa sobom radi daljeg rada na svom cilju. U toku samog procesa koristimo tri špila posebnih kartica koje nam daju uvide, osvešćuju blokade vezane za temu na kojoj radimo i kvalitete sa kojima bismo trebali da se povežemo i koji nam mogu pomoći u promeni koju želimo da načinimo u životu. Željeni cilj igre je povećana jasnoća u onome što nas blokira u ličnim ostvarenjima, dublje povezivanje sa unutrašnjim vođstvom i sa sopstevnim bićem i jasnija ideja o koracima koje je moguće preduzeti da bismo ostvarili ciljeve igre i razrešili temu sa kojom smo došli.

Broj učesnika: Najviše 5, zbog potrebe da svaki učesnik dobije dovoljno vremena i prostora da se posveti svom cilju, radionica ima elemente pojedinačnog rada sa svakim od učesnika

Vreme i mesto održavanja: Radionica se održava jednom mesečno, u prostoru na Novom Beogradu

Trajanje radionice: 3 sata

Prijave za radionicu kao i dodatne informacije možete dobiti na ana@tosamja.rs