Usui Reiki Fam Rei

Reiki je metoda energetskog i duhovnog razvoja koja koristi univerzalnu životnu energiju. Danas u svetu postoji trideset različitih sistema Reikija, svaki sa svojim karakterističnim osobinama, ali suštinski svo to znanje potiče iz jedne drevne matične škole Fam Rei, poreklom sa Tibeta, koje je Mikao Usui prvi postavio u obrazovni sistem 1909. godine i nazvao Usui Reiki.

Na čemu se isceljivanje Reikijem zasniva?

Isceljivanje Reikijem se zasniva na kanalisanju Univerzalne Kosmičke Energije i prenošenju te energije kroz polaganje ruku na telo klijenta. Energija Reikija je po svojoj prirodi blaga, nežna, isceljujuća i radi na vibraciji bezuslovne ljubavi. Bitno je naglasiti da se u radu sa energijom Reikija ne koristi bioenergija praktičara, već se kanališe Univerzalna Kosmička Energija. Škola kroz koju sam prošla obuku za Mastera III nivoa se zasniva na učenju Usui Reiki Fam Rei sistema.

U čemu je specifičnost Usui Reiki Fam Rei sistema?

„Mikao Usui je stvorio dva Reiki društva – „Usui Reiki Fam Rei“ u Nepalu 1912. godine i „Usui Reiki Rjoho Gakai“  u Japanu 1922. godine. Posle smrti učitelja Mikao Usuija, ova dva društva su se razvijala potpuno nezavisno i na potpuno drugačiji način. Starije društvo zadržalo je u potpunosti matični sistem Fam Rei u svom izvornom obliku kako je sam Mikao Usui postavio kao matični sistem. Nasuprot tome, mlađe društvo primorano je bilo da usvoji efikasan, ali pojednostavljen sistem, uklanjajući dvokanalni protok energije, sve tajne simbole, mnoge energetske prakse lečenja… “ preuzeto sa sajta http://rs.grandmasterreikiacademy.com

Na čemu se sve Reikijem može raditi?

Reiki blagotvorno deluje na fizičkom, mentalnom, emotivnom i duhovnom nivou. To znači da se može koristiti za najširi dijapazon stanja koje želimo da unapredimo na svim ovim nivoima. Reč je o veoma blagoj energiji vrlo visoke vibracije koja nema nepoželjnih efekata u odnosu na živa bića (može se raditi i životinjama i biljkama). Reiki se ne radi osobama sa pesmejkerom (da energija ne bi uticala na rad aparata) i osobama pod anestezijom zbog mogućnosti delovanja energije na uklanjanje anestezije. Moje iskustvo sa Reikijem je da je i odlična pomoćna tehnika ukoliko nam je potrebna energetska dopuna, obnova i podrška. Odlična je i u kombinaciji sa drugim tehnikama ličnog razvoja kojima se bavim.

Da li možemo da radimo Reiki iako ne živim u Beogradu?

Sve seanse, uključujući i Reiki radim u prostoru na Novom Beogradu. Takođe, Reiki kao i druge tehnike energetskog tipa mogu se raditi i na daljinu.