Theta healing

Theta Healing® tj. Teta Isceljivanje je meditativna tehnika i tehnika ličnog rasta i razvoja.  Njen osnivač je Vajana Stajbal i kombinuje znanja moderne psihologije, istočnjačke duhovnosti i energetskog rada.

Na čemu se tehnika Theta Healing® zasniva?

Tehnika Theta Healing® se zasniva na verovanju da mi sami kreiramo svoju realnost i da je sve ono što nam se dešava u životu posledica naših sopstvenih verovanja i da kao stvaraci naše stvarnosti istu možemo i da promenimo. Posmatrajući situacije iz različitih uglova koje nam se u životu dešavaju i otpuštajući vezanost za stare obrasce učimo kako da stvaramo bolje, lepše, kako da transformišemo odnose i unesemo nov kvalitet u naši život, kako da otpustimo višak stresa i dublje se povežemo sa balansom u svim aspektima života. Za više detalja o samom načinu rada i primerima iz prakse možete me kontaktirati na ana@tosamja.rs

Na čemu se ovom tehnikom može raditi i koliko je tretmana potrebno?

Ovom tehnikom se može raditi na praktično svim životnim temama i situacijama koje nas opterećuju i koje želimo da unapredimo. Ova tehnika nije zamena za odlazak kod lekara, psihologa ili psihijatra već tehnika ličnog razvoja i otklanjanja uzroka aspekata naših života kojima smo nezadovoljni.

Da li možemo da radimo iako ne živim u Beogradu?

Možemo, sve individualne treninge, obuke, seminare i radionice kao i procese ličnog rada, uključujući i Theta Healing, radim lično, u prostoru na Novom Beogradu, kao i preko Skype-a.

Moj oficijalni Theta Healing profil, kao i edukacije koje sam završila možete videti ovde

Informacije na engleskom jeziku www.thetahealing.com

ThetaHealing® i ThetaHealer® su registrovani od strane THInK na www.thetahealing.com