18. Mart 2018. 10-14h
Beograd

24. Mart 2018.
Novi Sad

PRONAĐI VREMENSKI BALANS

Radionica by Milana Milošević

Želiš da više vremena posvetiš stvarima koje voliš?
Želiš da:
√ pronađeš balans u životu?
√ sa lakoćom radiš svoj posao?
√ prestaneš sa odugovlačenjem?
√ počneš da radiš na sebi, a ne znaš kako?
Potrebna ti je pokretačka energija?
Preduzmi akciju i napravi promenu.